"Sport en therapie, de ideale combinatie"

(placeholder)

DTF (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie):

Vanaf 2006 heeft u geen verwijsbriefje meer nodig en kunt u rechtstreeks naar de fysiotherapeut. Wat betekent dat voor u? In principe hoeft u geen afspraak meer te maken met uw huisarts, het mag echter wel. U kunt 'direct' bij uw fysiotherapeut terecht zodat u 'direct' kunt beginnen met werken aan uw herstel. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

Uw huisarts blijft zo de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg.

Screening door FysioFit

Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een screening uit. Dit betekent dat de fysiotherapeut vaststelt of u bij hem/haar aan het juiste adres bent.

Zo niet, dan kan hij u doorsturen naar uw huisarts of specialist. Wanneer wel, dan kan de behandeling direct starten. Immers, hoe sneller u behandeld kunt worden, hoe sneller u herstelt.


De Registerfysiotherapeut: een zeker gevoel

De Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) betekent een uitbreiding van de verantwoordelijkheid van fysiotherapeuten.

Vanuit het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie), wordt een actief beleid gevoerd om de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen. Wie aan alle kwaliteitseisen voldoet en werkt volgens de richtlijnen van de KNGF, wordt toegelaten tot het kwaliteitsregister fysiotherapie.  Fysiofit Oosthuizen voldoet aan alle kwaliteitseisen en staat dan ook ingeschreven in dit kwaliteitsregister.


Check voor alle zekerheid uw zorgverzekering

Informeert u voor alle zekerheid even bij uw zorgverzekeraar of en hoe u voor fysiotherapie verzekert bent.Belangrijke informatie Fysiotherapie

Zoals u wellicht in de media hebt vernomen is er al jaren sprake van een monopoliepositie en machtsmisbruik door de zorgverzekeraars. Tientallen kleine verzekeraars/labels vallen weer onder grotere organisaties waardoor uiteindelijk bijna iedereen, zonder dit te weten, verzekerd is bij één van de vier grote zorgverzekeraars in Nederland.

Al jaren wordt de zorg door deze zorgverzekeraars, onder de noemer van kostenbeheersing, uitgekleed en onder druk gezet. In de overeenkomsten met de zorgverleners worden de tarieven ‘bevroren’, de administratieve last verhoogd en de eisen verzwaard. Wil je hetzelfde tarief blijven ontvangen dan moet je een klanttevredenheidsonderzoek uitzetten onder je patiënten/cliënten via onderzoeksbureau X of Y en de kosten zijn voor eigen rekening. Wil je niet gestraft worden met een tariefskorting dan moet je behandelgemiddelde binnen het landelijke gemiddelde blijven. En daarnaast moeten er ook nog extra formuliertjes worden ingevuld etc. wat weer ten kosten gaat van de behandeltijd.

Door deze lastenverzwaring, zinloze eisen en ‘bevroren’ tarieven van de afgelopen jaren is de rek er nu uit. In plaats van dat de zorg er beter op wordt kunnen wij, de zorgverleners in Nederland, de kwaliteit van de zorg niet meer garanderen. Er is geen tijd en geld meer voor investeringen, innovatie en bijscholing en de patiënt is daarvan de dupe. De verloskundigen weigeren nu massaal het contract van Zilveren Kruis Achmea, de bekkenfysiotherapeuten in Noord-Holland weigeren het contract van VGZ en overige zorgverleners (o.a. de rest van de fysiotherapeuten) weigeren diverse andere contracten om bovengenoemde redenen.


De rek is er uit, wij zijn het zat.

De tarieven voor Fysiotherapie zijn sinds 2008 door de zorgverzekeraars niet aangepast, bij sommige zijn de tarieven zelfs verlaagd! Terwijl de administratieve lasten en scholingseisen alleen maar verhoogd zijn!

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en hoop op uw begrip.

(placeholder)