"Sport en therapie, de ideale combinatie"

(placeholder)
(placeholder)

De contributie over de maand waarin u lid wordt dient u samen met het inschrijfgeld en de eventuele testkosten te voldoen per automatische incasso.


Het abonnementsgeld dient altijd per vooruitbetaling te worden voldaan per incasso. De incasso wordt rond de eerste van de maand afgeschreven.


Een tariefswijziging wordt minimaal 1 maand voor de ingangsdatum van de wijziging aangekondigd.


Indien de incasso tweemaal achtereen niet mogelijk is, worden er 12.50 euro aan administratiekosten in rekening gebracht.


U dient voor de vijftiende van de maand op te zeggen, het lidmaatschap eindigt aan het begin van de volgende maand.


Opzegging is mogelijk per brief of mutatieformulier welke in de wachtkamer kunt invullen.


Beide worden alleen behandeld indien ze volledig zijn ingevuld.


Tijdens het trainen is het verplicht schoon ( sport) schoeisel aan te hebben.


Wij verzoeken u een schone handdoek mee te nemen.


Bij aanmelding voor de SBS trainingsgroepen is een medische test verplicht.


Het consumeren van meegenomen etenswaren is niet toegestaan. Het eten van kauwgum, snoep of andere voedingsmiddelen tijdens de lessen is niet toegestaan.


In overleg kan het abonnement tijdelijk stop gezet worden. Een tijdelijke stop kan niet met terugwerkende kracht geregeld worden. Er geldt voor een tijdelijke stopzetting van langer dan een maand dat er geen behoud is van plek in de les. Tevens worden er € 12.50 administratie kosten gerekend. Een tijdelijk stop om medische redenen is alleen mogelijk via een STOP formulier. Bij terugkeer na een medische stop dient u altijd opnieuw een machtigingsformulier in te vullen, bij handtekening van uw trainer zullen er geen administratiekosten worden berekent!


Roken is in het gehele centrum niet toegestaan.


Op nationale feestdagen vervallen de lessen, deze kunnen worden ingehaald.


In de zomer vakantie maanden (kwartaal 3) worden er minder lessen gegeven. Het rooster wordt bepaald door FysioFit Oosthuizen.


U kunt voor 15 juni een zomerstop formulier inleveren voor een tijdelijke zomerstop. ( zonder administratiekosten) Formulieren vanaf half mei in de wachtkamer.

Trainingen kunnen worden ingehaald alleen na afbericht. Inhalen in dezelfde week na goedkeuring van de medewerker.


Het volgen van trainingen binnen het centrum geschiedt geheel op eigen risico. Fysiofit Oosthuizen, de medewerkers, noch de exploitant van het centrum kunnen worden aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade, letsel en diefstal. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie.

Algemene voorwaarden / Huisregels FysioFit Oosthuizen.

Januari 2018


Wijzigingen in reglement, rooster en prijzen voorbehouden.


Wij wensen u veel sport en trainingsplezier.